Overal in Amsterdam is werk te zien van stadsbeeldhouwer van Amsterdam, Hildo Krop. De vele honderden beelden die hij maakte voor de stad waren vaak bestemd voor bruggen die architect Piet Kramer ontwierp. Voor het Stadsdorp heeft Debora een route langs beelden op bruggen en aan gevels in de buurt samengesteld om de beeldhouwwerken eens nader te bekijken.

Een veelomvattend overzicht van Krops werk is online te bekijken door op deze regel te klikken.

B 44 – Brug nr. 106 – ‘Niek Engelschmanbrug’ Keizersgracht /Westermarkt, 1924.
2 brugversieringen: faunskop met lange baard tussen kraaien – aan de onderzijde 2 koppen van kikkers

B 125 – ‘De wijken van Amsterdam’ 
Voormalig telefoongebouw Herengracht 295, 1954-1957. Gevelstenen: een koopvrouw en een visventer op de markt, een arbeider in de haven, dansen op straat in de Jordaan, een wandeling langs de grachten, vertier in het café, een voetballer in het Olympisch stadion, de oude molens langs de rand van de stad, een roeier op de Amstel bij de uitspanning ’t Kalfje.

B 9 b – Gevelversieringen Telefoondienst Singel 340, 1916/19
Omlijsting hoofdingang: Boeren aan het werk met kruiwagens, hark en dors, Mijnwerkers en Bouwvakkers.
Gevelversieringen: springende gazelles, wapenschilden.

B 20 – Drinkfonteintje Munttoren – Muntplein, 1918-19
Drinkfonteintje tegen torenmuur: twee faunen met vogels op drinkbak aan weerszijden van bassin

B 117 – Brug nr.1 – ‘Fortuna’ – Muntplein, hoek Amstel, 1946-48
Walmuurbekroning: Fortuna met opbollende sluier en voetstuk met slangfiguur en dolfijnen

B 6 – Brug nrs. 29, 43 en 68 – Leidsestraat bruggen over de Heren-, Keizers- en Prinsengracht, 1916
Fabeldier – zerkmodellen met koppen aan voor- en achterkant (12x)

V 53 – Moeder Aarde – Weteringplantsoen, 1924 of vroeger

Mo 27 – Monument ter herdenking van Verzetsstrijders – Marnixstraat 402, 1946-47

B 31 – Administratiegebouw van de Gemeentetram – Stadhouderskade 1, 1921-22
a. consolebekroningen: mens en elektriciteit
b. gevelstenen: mens en vervoer
c. pilasterbekroningen: mannenkoppen met bliksemmotieven

B 103 – Hoofdbureau van Politie – Marnixstraat 117, 1937-40
Gevelversiering:
a. Het met de keizerskroon bekroonde wapen van Amsterdam, geflankeerd door twee staande leeuwen.
b. Banderolle met inscriptie: ’t Gezag dat rust behoedt in stad en staat / waakt rusteloos tegen d’onrust van het kwaad (tekst van de Nederlandse schrijver Pieter Hendrik van Moerkerken).
c. drie consoles met frontaal staande figuren:
1. Zinnebeeld van de kinderpolitie: naakte man met jongen (achter de man een draak, die het gevaar symboliseert)
2. Zinnebeeld van het gezag: mannelijk naakt met in de linkerhand een staf (symbool van uitvoerende macht) en naast zich een frontaal staande leeuw met wapenschild (hierop het koggeschip – het oudste zegel van Amsterdam)
3. Zinnebeeld van de verkeerspolitie: mannelijk naakt met driehoek en opgerold document, achter zijn voeten een tweezijdig gevleugeld wiel.



Door op deze regel te klikken kan er een artikel gelezen worden geschreven door Henk van Gelder in het NRC.