foto: Marcel Oosterwijk

Op woensdagavond 30 november gaf hoogleraar sociologie Theo van Tilburg in Pakhuis de Zwijger een presentatie over zijn onderzoek naar ouderen in de stad.

In vergelijking met plattelandsbewoners zijn er meerdere factoren die eenzaamheid in de hand werken, zoals een kleinere groep mensen waarmee contact is, minder contacten in de buurt en afneembare mobiliteit. Wat zijn de gevolgen van vergrijzing zijn voor de stad? Wat zijn de prognoses en wat is de betekenis daarvan?

Zeker in een tijd waarin meer zelfredzaamheid verwacht wordt zijn daarom andere vormen van ondersteuning of wellicht andere manieren van (samen)wonen nodig. Van Tilburg noemde de stadsdorpen als goede manier om met elkaar in contact te komen.

Op woensdag 7 december om 18:00 uur houdt Gerrit de Jager een lezing over stadsdorpen. Op woensdag 14 december geeft Bas Liesker een lezing over de woonwensen van veteranen in de stad. Kijk op de website van Pakhuis de Zwijger.