Een groepje stadsdopers kwam in het voorjaar bij elkaar om met elkaar van gedachten te wisselen over de toekomst van het wonen in de binnenstad. Naar aanleiding daarvan zijn tips verzameld en is deze avond vormgegeven.

 
Hoe kan ik in mijn huis blijven wonen?
Een van de leden vertelde over haar positieve ervaringen met de gemeente toen zij aanpassingen nodig had in huis in verband met haar fysieke beperkingen en hoe de WMO helpdesk haar heeft geadviseerd

Hoe kom ik aan een woning die bij mij past?

De volgende opties voor ouderen?

De Makroon    website>>                                 

De Uylenburgh   website>>                       

Herengracht 410-412 is een nieuw zorgcomplex in samenwerking met Domus Magnus  voor 28 zorgappartementen. Realisatie eind 2018 website>> 

Stad onder Dak is een project in ontwikkeling voor het PC Hoofthuis (Faculteit der letteren), maar zal niet voor 2020 gerealiseerd kunnen worden, website>>

Zijn wij als oudere bewoners wel in het vizier bij de gemeente?
Sociaal vastgoed zou niet commercieel verkocht mogen worden.
Er zou een verandering van bestemmingsplannen moeten komen waardoor je grote kantoren (boven 1000m2) verbouwd mogen worden tot appartementen.
Monumentenzorg zou veel meer moeten meedenken met bewoners voor woningaanpassingen, zodat deze generatiebestendig worden.

Enkele adressen die verzameld zijn ter inspiratie:

Als traplopen een probleem wordt zijn tussentreden een eerste oplossing, 
Easy steppers >>.  
Trapliften zijn vaak te breed voor de trap.
Personenliften is in huis maatwerk. Bij nieuwe liften is  géén liftput, dakopbouw of machinekamer nodig. Wel is een bouwvergunning en toestemming van monumentenzorg nodig. Voorwaarde is datb een trappenhuis gehandhaafd moet blijven.  Monumentenzorg geeft maar in weinig gevallen toestemming. Zelfs voor plaatsing in de lichthof wordt geen vergunning verleend. Tijdelijke vergunning bestaat niet.
Flexitec >>    
Astralift >>   
Aesylift >>   
Stannah >>
 
Ik wil wel thuis blijven wonen maar kan ik iemand in huis nemen?
Senioren student  >>
 
Ik zie er enorm tegenop om mijn huis op te ruimen?
Ontzorgd Verhuizen >>   
 
Hoe organiseer ik mijn oude dag?
Ga je kopen of huren, hoe financier ik mijn oude dag.  Praat eens met de bank. 

Wijksteunpunt wonen >>.   Adviseert van Hoog naar Laag, van groot naar beter. WMO- helpdesk adviseert bij woningaanpassingen.