Met 10 Stadsdorpers inventariseerden we, als voorbereiding op de thema-avond in het najaar over ‘Wonen in de Stad’ tijdens een huiskamerbijeenkomst, de mogelijkheden om te blijven wonen in je buurt en waar een passende woning aan zou moeten voldoen.

Onderwerpen als ‘Wat zijn de opties om je huis aan te passen’ en ‘Wat is het aanbod in de buurt voor een generatiebestendige woning’ ook ‘Welke projecten ken je in de stad op het gebied van nieuwe of experimentele woonvormen’ kwamen aan bod.

Er is duidelijk behoefte aan informatie over het aanpassen van je huis b.v. met een lift en informatie over nieuwe initiatieven op het gebied van wonen voor ouderen.
Wie tips en ideeën heeft is van harte uitgenodigd om mee te denken. Stuur een e-mail naar stadsdorpgrenst@gmail.com

De Makroon in Amsterdam: Levensloopbestendig wonen in beeld van belegger tot bewoner