Sinds het voorjaar van 2015 zijn er een aantal leden die elkaar ontmoeten bij de koffie ochtend in Cafe Walem aan de Keizersgracht 449.
Achterin is de grote tafel voor ons gereserveerd.

Voor de leden geldt dat het eerste kopje koffie of thee wordt aangeboden door het Stadsdorp. Overige consumpties zijn voor eigen rekening.

Elke 2e maandagochtend van de maand
van 10.30 tot ca. 11.30 uur.

Data van de koffie ochtend in 2017 zijn:

Maandag 9 januari
Maandag 13 februari
Maandag 13 maart
Maandag 10 april
Maandag 8 mei
Maandag 12 juni
Maandag 10 juli
Maandag 14 augustus
Maandag 11 september
Maandag 9 oktober
Maandag 13 november
Maandag 11 december