Bij de maandelijkse koffie-ochtend van maandag 11 juli jl. in Cafe Walem kwamen Katja van den Hurk, gebiedscoördinator Zuid (van A’dam Centrum) en Arjan Muggen, beleidsmedewerker bij de Omgevingsmanagement-afdeling Realisatie Sociaal en Vastgoed’. Twaalf Stadsdorpers schoven aan.

Katja stelde zich voor en vertelde dat zij graag van ons wil weten wat Stadsdorp zoal doet en wat ons bezig houdt. Zij is er voor de coördinatie tussen Gemeente, ons, en andere Centrum-gebieden.

Joke nam, als doorgewinterde oud-ambtenaar heel voortvarend het woord en vertelde wat voor activiteiten het Stadsdorp zoal organiseert, vooral voor de sociale cohesie en het plezier, maar dat er daarnaast een Voorzorg werkgroep is en een Woon-werkgroep. Maar dat Stadsdorp er niet is voor de Zorgtaken.

Het gesprek ging grotendeels over de zorgen die er onder de Stadsdorpers leven over passende woonruimte voor ouderen in de stad, met name voor diegenen die nog geen echte zorg nodig hebben.

Ze vertelde dat in Herengracht 410-412 echte zorg-flats worden gerealiseerd (een soort Domus Magnus-concept), maar waarvoor de Gemeente niet kan bepalen dat ze alleen voor buurtgenoten zijn, zoals Tonnie voorstelde. Overigens wordt op 12 juli pas in de vergadering Algemeen Bestuur beslist of het bestemmingsplan, dat nu nog ‘kantoren’ is, gewijzigd wordt in ‘wonen’. De eigenaar van de panden werkt hieraan mee.

Ze vertelde dat de wethouder de grondprijzen voor de hele stad wil gelijktrekken, waar het Centrum van kan profiteren. De thema-avond Wonen van Stadsdorp op 28 september willen Katja en Arjan graag bijwonen.

Verder werd flink geageerd tegen de overvolle stoepen, waar scooters en fietsen staan, en gevaarlijk fiets-gedrag waarbij niet gehandhaafd wordt.

Tonnie had steeds zeer praktische inbreng, zij weet altijd precies wat er speelt, wat voor beslissingen er genomen worden door de Gemeente etc. Heel informatief.

Joke wees Katja er nog op dat Amsterdam zich presenteert als ‘Age friendly City’, daar hadden deze gemeente-ambtenaren nog nooit van gehoord. Het blijkt ook nog niet officieel zo te zijn, maar toch.

Katja wil graag op de hoogte gehouden worden van kwesties waar we tegenaan lopen. Verder stuurt zij ons voortaan de Gebiedsplannen, waarvan ze graag van Stadsdorpers hoort wat wij ervan vinden, welke ideeën we hebben. Als de Gemeente beter op de hoogte is wat er zoal speelt onder de bewoners, kan dat wellicht helpen.