Sinds het voorjaar van 2015 zijn er een aantal leden die elkaar ontmoeten bij de koffie ochtend in Cafe Walem aan de Keizersgracht 449.
Achterin is de grote tafel voor ons gereserveerd.

Voor de leden geldt dat het eerste kopje koffie of thee wordt aangeboden door het Stadsdorp. Overige consumpties zijn voor eigen rekening.

Elke 2e maandagochtend van de maand
van 10.30 tot ca. 11.30 uur.

Data van de koffie ochtend in het najaar van 2016 zijn:

Maandag 8 augustus 2016
Maandag 12 september 2016
Maandag 10 oktober 2016
Maandag 14 november 2016
Maandag 12 december 2016