Elke 2e maandag van de maand, van 10.30 tot ca. 11.30 uur, in Café Walem, Keizersgracht 449. Iedereen is van harte welkom. Aanmelden hoeft niet.

Achterin is een grote tafel voor ons gereserveerd. Voor leden geldt dat het eerste kopje koffie of thee wordt aangeboden door het Stadsdorp. Overige consumpties zijn voor eigen rekening.

De Stadsdorp koffieochtenden (elke 2e maandagochtend van de maand) werden in maart, april, mei en juni 2015 door een aantal leden bezocht. Gastvrouwen waren twee bestuursleden. De koffieochtenden worden nu nog door hen geinitieerd, maar daarna is het de bedoeling dat leden van het stadsdorp dit over gaan nemen.

Vier stadsdorpleden hebben zich gemeld om bij toerbeurt aanwezig te zijn. Daardoor wordt deze maandelijkse activiteit voortgezet.

Data najaar 2015:
maandag 12 oktober
maandag 9 november
maandag 14 december