Onze website wordt regelmatig opgefleurd met foto’s die gemaakt worden tijdens activiteiten.

Bij de start van ons stadsdorp waren we daarin zeer terughoudend. Er werden meestal alleen foto’s geplaatst waarin leden niet herkenbaar in beeld kwamen, wat resulteerde in veel achterhoofden. Niets mis mee, maar daarmee kwam het plezier van de bijeenkomst minder goed in beeld.

Gaandeweg worden we steeds vrijer in het plaatsten we “herkenbare” foto’s, omdat ze vaak zo goed de sfeer weergeven.

De privacy van onze leden staat voorop; we plaatsen op de website nooit achternamen of adressen. Graag wijzen we erop dat iedereen kan laten weten géén prijs te stellen op een herkenbare foto op de website. Spreek de fotograaf even aan, of stuur een mailtje aan het stadsdorp.