Op donderdag 9 februari was de Algemene Leden Vergadering waarin het bestuur verslag deed over het jaar 2016.

Debora vertelde uitgebreid over de goede ontwikkelingen van het afgelopen jaar. Huub Derk nam de financien 2016 en de begroting 2017 door. Karin gaf een korte presentatie met betrekking tot de online enquete 2017 en over hoe je als Stadsdorp lid zelf een activiteit kunt organiseren. Thijs werd unaniem door de leden aangesteld als nieuw bestuurslid. Vele leden in de zaal kwamen aan het woord.

Bestuursleden hebben volgens de statuten een termijn van 3 jaar maar werden allemaal herkozen. Jan gaf aan volgend jaar af te willen treden.

Na het officiële gedeelte volgde nog een interessant programma. Jeroen kreeg eerst een onverwachte toespraak en flessen wijn voor zijn inzet met betrekking tot de website en ondersteuning bij de oprichting van het stadsdorp. Karin kreeg ook een extra woordje van dank en bloemen voor haar werk aan website en nieuwsbrief.

Daarna gaf Jeroen een korte toelichting op de vernieuwde website. Aukje van de Voorzorggroep stelde de vraag ‘hoe durf ik te vragen’ en Marita van de werkgroep Wonen liet zien waar in de buurt nieuwe woon- en zorgprojecten worden gerealiseerd. Tenslotte vertelde Carla over de laatste bijeenkomst van Belangengroep Grachten 9+.

Met na afloop het gebruikelijke glaasje en gezellig samenzijn. Het was een levendige avond waarin vele leden hun betrokkenheid met de buurt, bewoners en het stadsdorp uitten.

Zie hieronder de links naar de volledige verslagen en presentaties.