Sinds het voorjaar van 2015 zijn er 5 leden die elkaar maandelijks ontmoeten en bridgen. Dit doen ze telkens bij iemand thuis.

In principe is dit clubje compleet en het is moeilijk om twee tafels te realiseren in een modale huiskamer. Mochten u geïnteresseerd zijn om mee te bridgen meldt u zich dan toch aan per email.  Dan brengen we u in contact met Joke die deze bridgeclub heeft geinitieerd. Wellicht kan er een tafel elders worden opgestart. En mogelijk kan er dan af en toe samen of tegen elkaar gespeeld worden.

Ook als u nog niet eerder heeft gebridged en dit wilt leren kunt u een email sturen naar het Stadsdorp. Wij brengen u dan in contact met Joke; zij kan u vertellen waar de beginselen van het bridgen kan worden opgedaan waarna u zich kunt aansluiten bij de Stadsdorp bridgeclub.