Het bestuur van Stadsdorp Gracht en Straatjes nodigt u uit voor een thema avond over het Levenstestament op maandag 1 juni om 19.30 uur in de Glazenzaal van de Onze Lieve Vrouwekerk, Keizersgracht 218b.

Graag aanmelden per email: stadsdorpgrenst@gmail.com

Levenstestament; wie behartigt uw belangen als u dat zelf niet meer kunt? Bijvoorbeeld wanneer u door ziekte of ongeval niet meer in staat bent zelf te handelen. U kunt dan in een levenstestament iemand aanwijzen in wie u het volste vertrouwen heeft om uw belangen te behartigen. Zo houdt u zelf de regie en worden de zaken volgens uw wensen geregeld. Naast financiële zaken kan het ook gaan om medische beslissingen of wat er met uw woning moet gebeuren als u daar niet meer zelfstandig kunt wonen. Daarnaast kunt u ook persoonlijke wensen opnemen, bijvoorbeeld over uw verzorging of de zorg voor uw huisdieren.

Jos Hamans, oud notaris en lid van ons stadsdorp en Francine Bogaard-Beekman, notaris bij Notariskantoor HamansBlocks  zullen ons deze avond informeren over het belang van het maken van een Levenstestament.

Aansluitend is het de traditie om nog een glas te drinken, uw specifieke vragen te stellen en elkaar te ontmoeten.

De avond duurt uiterlijk tot 22.00 uur.

Voor leden van het Stadsdorp zijn er geen kosten verbonden aan deze avond. Aan overige belangstellenden wordt een bijdrage van 5 euro gevraagd als tegemoetkoming in de kosten voor de huur van de zaal.

In het andere artikel in deze rubriek vindt u uitgebreide informatie over dit onderwerp. Hiermee kunt u zich voorbereiden op deze avond.

Brochure Levenstestament.pdf

Boekje consumentenbond:
http://www.bol.com/nl/p/het-levenstestament/


illustratie uit Het Levenstestament, uitgave EPN. (Vereniging van Estate Planners in het Notariaat.)