Op 12 oktober 2017 gaf Walther Schoonenberg tijdens de Stadsdorp thema avond een lezing over de cultuurhistorische waarde van onze buurt. Naast architectuurhistoricus, kenner en liefhebber van Amsterdam, is hij verbonden aan de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad (VVAB) en buurtbewoner.

Met uniek beeldmateriaal, prachtig gedetailleerde plattegronden en eigen foto’s illustreerde hij de cultuurhistorische waarde van onze buurt: de 17de-eeuwse grachtengordel. Walther ging uitgebreid in op de 17de-eeuwse stadsuitleggingen van 1613 en 1662, die zonder overdrijving het meest geslaagde voorbeeld van vroegmoderne stedenbouw in Europa kan worden genoemd. Opmerkingen en vragen waren welkom, waardoor het een opmerkelijk geanimeerde avond werd.

Lees het uitgebreide verslag van Jan >>

Er waren zo'n 50 leden en introduce's aanwezig en men was onder de indruk van de enthousiaste manier waarop Walther zijn verhaal vertelde.

Een keer per jaar organiseert Walther in samenwerking met de VVAB een cursus van 8 avonden waarbij dit onderwerp uitvoeriger behandeld wordt. Deze cursus is altijd snel volgeboekt. Er bleek interesse te zijn onder de leden voor een speciale Stadsdorp cursus. Samen met Walther organiseren we dit op 8 vrijdagmiddagen vanaf 19 januari 2018. Geef je op als je hier interesse in hebt. Zie het andere artikel op deze website >>

Op de website Onder de Keizerskroon lees je wat Walther Schoonenberg nog meer organiseert om zijn kennis over Amsterdam en haar architectuur te delen.