Nieuwsbrief 1/ 2013

Beste GrenSt-ers,*

Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief van het Stadsdorp Gracht en Straatjes.

Het Stadsdorp is formeel opgericht als coöperatieve vereniging op 18 september 2013. Het oprichtingsbestuur bestaat uit Debora van de Water, voorzitter, Jan Overweg, secretaris en Yvonne van Wagensveld, penningmeester.

Buurt zuid van de afd.Omgevingsmanagement van stadsdeel Centrum heeft aan het Stadsdorp in oprichting een kleine aanmoedigingssubsidie verleend. Die is gebruikt om de notariskosten voor het opstellen van de oprichtingsacte te kunnen voldoen. Het Stadsdorp Gracht en Straatjes is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en op korte termijn zal er een bankrekening worden geopend.

Op 30 september 2013 is bij één der bestuursleden thuis de eerste thema-avond gehouden. 23 belangstellenden van het Stadsdorp waren hierbij aanwezig.

Drie sprekers, buurtregisseur de heer Tom Sikkens en de twee “klusvrouwen”, Marleen Huls en Jet Key spraken over hun werk. Daarnaast is er veel ruimte geweest voor het stellen van vragen en voor nadere kennismaking.
*een GrenSt-er  is een deelnemer aan het Stadsdorp Gracht en Straatjes.

Wat doet een buurtregisseur? Tom Sikkens aan het woord.
Tom Sikkens is buurtregisseur voor de Zuidelijke Grachtengordel en werkt op het bureau Centrum/Jordaan (Lijnbaansgracht). Ga via  www.politie.nl  naar wijkagent. Na het invoeren van de postcode weet u wie uw buurtregisseur is. Een buurtregisseur is er voor leefbaarheid en veiligheid, wil graag samenwerken en problemen delegeren naar de instanties waar zij thuishoren. Een buurtregisseur heeft veel ingangen bij gemeentelijke instanties, maak daarvan gebruik. Hij benadrukt dit zelf(s) met de woorden: “Gebruik mij”.

Uit een aantal voorbeelden blijkt de brede diversiteit; betrokkenheid bij het oprichten van een winkeliersvereniging, maar ook bij de aanpak van criminaliteit inde buurt. Er is een nauwe samenwerking met het vang- en adviesnet van de GG&GD. Bij zorgmeldingen gaat de buurtregisseur vaak samen met iemand van de GG&GD op bezoek.
Ook is hij betrokken bij overlast te water. Als voorbeeld wordt genoemd de overlast op het water van de Leidsegracht in 2012. Na vele meldingen werd een sensor voor de meting van geluid, uitlaatgassen en vaarsnelheid geplaatst. Het aantal meldingen van Leidsegracht bewoners is dit jaar gereduceerd tot nul. Vanuit de zaal wordt geopperd dat die daling een gevolg kan zijn van de gedachte dat melden toch niet helpt. Het advies is om wel te melden, omdat anders foutieve conclusies kunnen worden getrokken.

Tijdens en buiten kantooruren kan contact worden opgenomen via telefoonnummer 0900 8844 (geen spoed, wel politie) en wordt men doorverbonden met bureau Centrum / Jordaan. Bij misdaad en nood moet direct 112 worden gebeld. De heer Sikkens maakt zelfs zijn mobiele nummer bekend, dat doen niet alle collega’s. Tom Sikkens is bereikbaar op nummer 06 5144 8303.
 

“Klussen”, Marleen Huls en Jet Key aan het woord
Vanaf 1 februari 2012 biedt Marleen Huls, van 2 Busy, zich aan als persoonlijk assistent. Haar hulpaanbod is breed, met voorbeelden als het uitvoeren van kleine reparaties, het oplossen van computerproblemen, het ontvangen van een monteur of levering, het afhalen en bezorgen, een kind naar voetballen brengen, schilderijen ophangen, vakantiefoto’s ordenen, en het maken van een digitaal fotoboek, haardhout naar 2 hoog dragen, de auto naar de garage brengen enzovoort. Daarnaast heeft zij voor grote professionele klussen contacten met ZZP-ers (schilder, loodgieter, timmerman, tuinman enz.) van wie zij de kwaliteit van hun werk kent. Als snelle actie vereist is, zorgt zij er voor dat er snel iemand komt. Haar prijslijst is variabel, voor het oplossen van computerproblemen geldt een hoger uurtarief dan voor wachten op de monteur van de wasmachine. Haar streven is om in alle problemen te voorzien. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website.  www.2-busy.nl
Jet Key heeft veel ervaring als klusvrouw in het StadsdorpZuid. Ook haar diversiteit aan mogelijkheden is indrukwekkend. In feite kunnen alle klussen worden aangemeld, waarna zij komt kijken en bespreekt wat zij zelf kan doen en wat wordt uitbesteed. Via mond op mond reclame dijt haar klantenkring steeds verder uit.

Voorbeelden van kleine klussen zijn het ophangen van lampen en schilderijen, stekkers vernieuwen, IKEA kasten etc. in elkaar zetten, het ontkalken van douchekoppen, kranen en koffiezetapparatuur. Grotere klussen zijn bijvoorbeeld het opknappen en schilderen van deuren, parketvloeren ontvetten en opnieuw in de was zetten, balkon schoonmaken, de tuin op orde brengen en meubilair repareren. Ook zij geeft uitleg en advies over de werking van mobiele telefoons, digitale camera’s en iPads. Verder kan u ze u leren SMS-en, e-mails verzenden, foto’s op de computer zetten en helpen bij het instellen van een nieuw televisietoestel. Ook Jet Key heeft een netwerk van betrouwbare vaklieden. keyklus@kpnmail.nl.

Na de introductie door de drie sprekers is er ruimschoots gelegenheid geweest voor aanwezigen om met elkaar kennis te maken onder het genot van een glas.

Enquete.
Zestien van de drieëntwintig aanwezigen (70%) hebben direct het enquete formulier ingevuld en dit geeft een mooi beeld van de wensen van de aspirant leden van het stadsdorp. Mochten er nog mensen zijn die de enquete alsnog willen invullen, dan is dat zeer welkom. Hoe meer informatie, hoe beter we samen het Stadsdorp kunnen vormgeven. Iets over de uitslag:
Iedereen vond de bijeenkomst zinvol.
Bijna allen zouden een regelmatige borrel op prijs stellen. Een enkeling zou voor een koffieochtend of middag kiezen.
Verwachtingen van het stadsdorp zijn: goed nabuurschap, dat wil zeggen, wederzijdse hulpvaardigheid, onderling contacten leggen, gezelligheid, steun en betrokkenheid.
Ook aan een aantal thema avonden per jaar is behoefte. Buurtzorg staat hoog op het wensenlijstje. Daarnaast is duurzaamheid genoemd.
Ook wil men weten welke activiteiten het stadsdorp gaat bieden. (de leden moeten dat zelf ontplooien).
Er zijn twee suggesties gedaan voor het opzetten van een “belboom” voor mensen die daar behoefte aan hebben.
Er zijn twee aanmeldingen voor de kascommissie. We zoeken nog iemand die een website zou willen maken en of onderhouden. Voor administratieve ondersteuning heeft zich ook al iemand gemeld.
Als grote ergernissen in de buurt worden genoemd: verkeersoverlast, moeilijk bereikbaarheid voor bezoekers, overlast van herrie makende mensen op de straat en op boten in de grachten, zwerfvuil, wildplakken, graffiti en stankoverlast.

Mededelingen.
Op woensdag 23 oktober om 14.30 uur zal de heer Jacques Allegro, oprichter van StadsdorpZuid een lezing houden in Sociëteit de Tweede Uitleg, Nieuwe Looiersstraat 29. Informatie via www.tweedeuitleg.nl
Tijdens de eerstvolgende bijeenkomst zal de vraag aan de orde komen of de ledenlijst met email adressen en telefoonnummers aan de leden mag worden beschikbaar gesteld. Het bestuur verwacht dat daartegen geen bezwaar zal zijn.

De volgende bijeenkomst moet nog gepland worden. Indien mogelijk nog voor het eind van 2013. Suggesties voor locaties in onze buurt zijn van harte welkom.
Het bestuur stelt voor om steeds een thema bijeenkomsten te combineren met een korte huishoudelijke vergadering.

Namens het bestuur,
Debora van de Water, voorzitter.