Inmiddels moet het voor u duidelijk zijn waar we met het Stadsdorp naar toe willen.
In de eerste plaats willen we als bestuur een platform geven waar iedereen in de gelegenheid is om zo veel mogelijk buurtgenoten te leren kennen. Bovengenoemde activiteiten zijn daar een voorbeeld van. Het bestuur kan dat niet alleen en dat is ook niet de bedoeling. We hebben elkaar nodig om het Stadsdorp verder vorm te geven.
Hebt u ideeën hoe we dit goede nabuurschap verder kunnen realiseren, laat het ons weten.

In het voorjaar van 2014 zullen we overgaan tot lidmaatschap van de vereniging en zal een zo laag mogelijke contributie worden geheven. Degenen voor wie de hoogte van de contributie bezwaarlijk is kunnen zich vertrouwelijk wenden tot de penningmeester.
Van de contributie kunnen we verdere activiteiten ontplooien.

Stadsdorp Gracht en Straatjes.
Debora van de Water, voorzitter

Coöperatieve vereniging Stadsdorp Gracht en Straatjes.