Het jaar startte goed met de vele maandelijkse en wekelijkse activiteiten die druk bezocht werden: er was geen vuiltje aan de lucht.

Half maart kwamen veel activiteiten stil te liggen wat een grote impact had op het functioneren van ons Stadsdorp. Het was een jaar waarin het moeilijk was de sociale contacten in de buurt die zo essentieel zijn voor onze leden, te onderhouden.Gelukkig blijken veel Stadsdorpers ook buiten de activiteiten en clubjes elkaar op te zoeken.Door op deze regel te klikken is het hele jaarverslag te lezen.