We gaan ervan uit dat de komende Algemene Ledenvergadering in 2021 niet fysiek gehouden kan worden. We versturen de komende maand per e-mail:

• de agenda
• de notulen vorige vergadering
• het financiële verslag over 2020
• verslag kascommissie
• begroting 2021
• jaarverslag 2020

Deze komen ook op de website. Daarbij wordt een reactie / akkoord voor stemming per mail georganiseerd. Details volgen. Houd de website en je email in de gaten.