Lang Leve Kunst is een platform over kunst- en cultuurparticipatie door ouderen. 

Voor iedereen die daar als professional of vrijwilliger bij betrokken is of wil zijn. Actief zijn met kunst biedt ouderen ontplooiing, betekenisvol contact, zingeving én plezier.

Het programma Lang Leve Kunst stimuleert kunst- en cultuurparticipatie van ouderen (65+) in Nederland. En geeft donaties aan projecten die dat mogelijk maken. Het doel is dat meer ouderen plezier beleven aan kunst en cultuur in hun eigen woon- en leefomgeving.

Lang Leve Kunst is een publiek-privaat samenwerkingsverband tussen Stichting RCOAK, Fonds Sluyterman van Loo, Fonds voor Cultuurparticipatie, Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) en VSBfonds. De initiatiefnemers sloten samen met de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) en de ministeries van OCW en VWS het Convenant Ouderen en Cultuur. Dankzij het stimuleringsprogramma dat tussen 2013 en 2016 liep, hebben ruim 400.000 ouderen deelgenomen aan in totaal 950 culturele projecten en bezochten 3.250 professionals en vrijwilligers landelijke en regionale kennisbijeenkomsten.

Steeds meer professionals raken overtuigd van de effectiviteit van kunst als instrument om de levenskwaliteit van ouderen te verhogen. Met als gevolg dat er steeds vaker kunstprojecten voor ouderen worden opgezet. De samenwerking tussen culturele en welzijns-/zorginstellingen, die hiervoor nodig is, heeft significante meerwaarde.


Laat je op deze website informeren en inspireren en sluit aan!