In vervolg op de initiatief bijeenkomsten voor de ontwikkeling van Goed voor Senioren, is op 9 augustus de domeingroep Mobiliteit voor het eerst bijeengekomen.

Aanwezig: Els Willems, Nienke Kamsma, Dick Oosterbaan, Hein Hoefnagels, Vivian Eustacia, Anne Glasius, Jan van der Vis, Ab Rienstra. Te gast: Joke van Unen.1. Doel startbijeenkomst

Het ligt in de bedoeling om gezamenlijk te bespreken wat we als groep kunnen doen aan het verbeteren van de mobiliteit van ouderen. Hoe gaan we te werk en welke kennis en ervaring kunnen wij inbrengen?

2. Inventarisatie wensen en aandachtspunten en mobiliteit

 • Oar Zuid (Nienke, Vivian, Anne) 
  Invoering van een Cirkellijn . Kleinere, bij voorkeur elektrische Post.NL bussen (geen diesel) . Parkeerdruk bij zorgcentra verlichten, meer gereserveerde parkeerplaatsen . Meer plekken voor kort parkeren voor bewoners (blauwe lijn) . Verbreden bus- en tramhaltes (nu vaak te smal) . Betere bereikbaarheid OV-Coach (020-3084500
  Anne Glasius meldt dat de Jaarrapportage van de gemeentelijke Rekeningencommissie een welkome bron van informatie kan zijn over waar de gemeente tekortschiet. Zij adviseert waar het kan zelf oplossingen te bedenken en voor te leggen aan desbetreffende ambtenaren.
 • Buurt 7 (Els)
  Opgeheven tram- en bushaltes terug (actie voeren) . Afsluitpaaltjes om toenemend sluitverkeer op de grachten t.g.v. autoluwe stad
 • Oar Centrum (Hein, Joke) 
  Veiligheidsmaatregelen treffen om het fietsen voor en door ouderen te behouden. Meer fietsnietjes
 • Oar Oost (Dick) 
  Tramstellen lijn 19 zijn verouderd; opstap/afstap te hoog . Loopafstanden naar de haltes tramlijn 19 zijn te lang . Vaker overstappen bij tramlijn 19
 • Oar Zo (Ab, Jan) 
  De loopafstanden naar bushaltes of metrostations zijn veelal te lang . Wijkvervoer voor ouderen Noord/Zuidlijn . De nieuw in gebruik genomen metrostellen hebben onvoldoende grijpmiddelen om je aan vast te houden . De zijwaarts geplaatste zitplaatsen geven doorgangsproblemen

3. Najaarsbijeenkomst ouderenbeleid

Astrid van Ketel (GGD/AFC) wil de ouderen breder betrekken bij het gemeentelijke ouderenbeleid (seniorvriendelijke stad) en wil daarover samen met Cliëntenbelang Amsterdam (CbA) in het najaar een bijeenkomst beleggen. Zij heeft Joke van Unen gevraagd de bijeenkomst namens AOA mede te helpen voorbereiden. De werkgroep heeft besloten die uitnodiging aan te nemen. Het is namelijk belangrijk dat de oude-ren zelf betrokken worden bij ‘t opstellen van het vijfjarenprogramma seniorvriende-lijke stad (en niet alleen Ggd en CbA). De bijeenkomst biedt de domeingroep wellicht de gelegenheid gewenste verbeteringen m.b.t. mobiliteit van ouderen in te brengen.


4. Afspraken

 • Mogelijke praktische oplossingen bedenken voor gemelde mobiliteitsproblemen
 • Evaluatie Noord/Zuidlijn bewaken
 • Nadenken over inbreng najaarsbijeenkomst ouderenbeleid (vijfjarenplan AFC)
 • Inventariseren relevante beleidsnota’s mobiliteit
5. Rondvraag en sluiting
Volgende overleg: vrijdag 13 september van 14.00-16.00 uur, Kerkstraat 123.