Stichting SeniorenStudent is in mei 2014 opgericht en heeft als doel senioren te helpen, van gezelschap te voorzien, hun zelfredzaamheid te vergroten en hun sociale netwerk uit te breiden. Dit wordt verwezenlijkt door hen te koppelen aan een veelzijdige, energieke en betrouwbare hulp: een student.

Voor studenten biedt het een kans om gedurende hun studietijd een maatschappelijke functie te vervullen, waarbij ze mensen van een andere generatie leren kennen en iemand intensief leren te begeleiden en ondersteunen. Bovendien doen zij relevante en studiegerelateerde werkervaring op waardoor ze na afstuderen makkelijker een baan vinden.

Meer informatie: https://stichtingseniorenstudent.nl