Veel Nederlanders maken zich zorgen over de toegankelijkheid van hulp voor kwetsbare mensen. Daarom heeft de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving nu een essay aan dit onderwerp gewijd. Een betere toegang tot zorg en ondersteuning voor mensen met complexe problemen, kan gezondheidswinst opleveren.

In deze essay wordt de zorg geplaatst in de context van vraagstukken over rechtmatigheid en beschikbare middelen. Daaraan worden verbonden: 
  • de logica van het zorgen
  • de logica van de regels
  • de logica van het verdelen.
Elke logica heeft zijn eigen waarde, maar bij de toegang tot hulp botsen ze regelmatig.
De Raad laat aan de hand van de logica’s zien hoe ontoegankelijkheid ontstaat en hoe het mogelijk is alternatieven te overwegen.

De RVS hoopt dat mensen die zich met het onderwerp bezighouden, gaan uitproberen om afwegingen te maken en beslissingen te nemen aan de hand van de drie logica’s en de uitkomsten hiervan te delen.  

In de komende jaren wil RVS voort bouwen op dit essay en het thema laten terugkomen in haar adviezen. De Raad hoopt met deze analyse een bijdrage te leveren aan het verhelderen en verdiepen van vraagstukken rondom toegang. Zowel op het niveau van de stelsels als op het niveau van concrete toegangssituaties.

De essay kun je hier downloaden>>