Vanaf 1 januari 2015 is het zorgstelsel veranderd. De gemeente is nu verantwoordelijk voor de ondersteuning uit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De veranderingen die daarmee gepaard gaan, worden stapsgewijs ingevoerd. Hoe kun je dan nu je zorg regelen?

De volgende onderwerpen worden kort toegelicht in de pdf: als je hulp nodig hebt via wijkzorg. Hoe ervaar je het gesprek?
  • Heb je nu voor het eerste hulp nodig?
  • Heb je naast de hulp die je al krijgt, meer hulp nodig?
  • Wat gebeurt er nadat je een melding hebt gedaan?
  • Heb je meerdere vragen?
  • Wat je kunt verwachten tijdens het gesprek!
  • Goed voorbereiden op het gesprek is belangrijk
  • Wat komt er aan bod?
  • Voorbeelden van vragen die gesteld kunnen worden op diverse terreinen.
  • Tegen het eind van het gesprek
  • Na het gesprek