Ieder mens wil gezond en plezierig leven. Dat is niet zo vanzelfsprekend en voor iedereen anders.

Daarom wensen we dat er zorg en aandacht is voor iedereen. Maar wanneer je iets overkomt, dan pakt dat altijd anders uit. Net als de impact die het op jezelf, op anderen en op je leefomstandigheden kan hebben. Waar heb je dan behoefte naar?  En wat betekent die behoefte als je leven of dat van een naaste als gevolg de leeftijd gestaag wat brozer wordt?

Is er dan voldoende oog voor je levensvraag; hoe kun jij je blijven ontwikkelen? Wat heb je dan zelf en wat hebben we als samenleving geregeld voor je behoefte aan aandacht, contact en verzorging?

We worden ons steeds meer bewust van gezond leven, bewegen, eten, het goed hebben met elkaar. Met hulp van nieuwe welzijn en gezondheid bevorderende inzichten, initiatieven of zelfs voorschriften. En met hulp van technologische vooruitgang die mensen steeds meer tot bloei wil laten komen en nieuwe mogelijkheden biedt.

Desondanks is een plezierig en vitaal leven niet voor ieder mens een gegeven. Een acute zorgbehoefte is wezenlijk anders dan een langdurige of terminale. Een aangeboren beperking, langdurige ziekte of ouderdom, het vraagt allemaal een goede organisatie van zorg voor elkaar. Mede hierdoor verandert de organisatie van zorg.

De samenleving, mensen en organisaties anticiperen op deze veranderingen. De verwachting is dat de komende jaren 75% van de zorg ingevuld wordt door naasten, mensen van 5 tot 105 jaar. Iedereen kan dit zijn, maar meestal herkennen mensen zichzelf nog niet hierin. De zorginfrastructuur wordt dynamisch gemaakt, de komende jaren wordt de onderlinge verbinding tussen mensen dat ook. Een nieuwe generatie senioren dient zich aan, maar dat betekent niet dat we alleen daar oog voor moeten hebben en voorbij gaan aan de wensen, behoeften en mogelijkheden van alle senioren in Amsterdam.

Het domein ‘’gezondheid’ wil kennis en ervaringen vergaren en uitwisselen, die kunnen bijdragen aan een goed zorg- en welzijnsbeleid van de gemeente Amsterdam. En natuurlijk ook een goede inspiratiebron voor jezelf en anderen over wat je zelfstandig samen met anderen kunt organiseren.