Op 27 februari 2020 was er in Pakhuis de Zwijger een avond over collectieve woonvormen voor ouderen in Amsterdam. Wat zijn de wensen en mogelijkheden?

Er is een gebrek aan geschikte huisvesting voor ouderen in Amsterdam, terwijl het aantal 65-plussers in Amsterdam de komende jaren gaat stijgen. Met het sluiten van de verzorgingstehuizen is er een gat ontstaan tussen thuis en het verpleeghuis. Om dit gat te dichten zijn (kleinschalige) collectieve woonvormen in opkomst.

Wat gebeurt er al in Amsterdam op dit gebied? Wat werkt niet en wat wel? En wat kunnen corporaties, gemeente, ontwikkelaars en zorgpartijen doen? Vanavond gaan we in gesprek over de wensen van bewoners en de mogelijkheden in de stad.

Deze avond terugzien:

https://dezwijger.nl/programma/gelukkig-oud-worden