'Ouderenzorg vereist een ander zorgstelsel en meer woningen'. Zo luidt de kop van een artikel in de Trouw van 16 januari 2020.

Het artikel behandelt het advies van de commissie onder leiding van oud-minister Wouter Bos  over de toekomst van de zorg voor thuiswonende ouderen.

Op verzoek van het kabinet heeft de commissie op een rij gezet voor welke uitdagingen Nederland staat door de vergrijzing. Over tien jaar zijn er ruim  twee miljoen 75-plussers, zo’n 600 duizend meer dan nu. “Thuis (blijven) wonen is geen onbeperkt recht  om de daarmee gepaard gaande  kosten op de samenleving af te wentelen”, aldus de commissie.

Het eigen huis “opeten”om zelf de kosten te betalen van woningaanpassing, of om te kunnen verhuizen naar een aangepaste woning, noemt de commissie als voorbeelden. Een andere optie is dat ouderen  de kosten van een verpleeghuis voortaan voor een deel zelf betalen, vergelijkbaar met het bedrag dat ze anders  kwijt zouden zijn aan woonlasten en huishouden.

Dan moeten er wel veel meer geschikte woningen voor ouderen komen. Gemeenten moeten plannen opstellen  hoe die woningen er gaan komen, samen met woningcorporaties en projectontwikkelaars.

In een commentaar in dezelfde editie van Trouw schrijft de redactie Politiek het volgende:

“We hebben woonvormen nodig die het ouderen makkelijk maken om elkaar bij te staan. Woningcorporaties moeten meer ambitie tonen en bouwen. Ze moeten daarvoor wel de ruimte krijgen. Er zijn meer tussenvormen nodig, tussen het eigen huis en het verpleeghuis in”.