Geïnspireerd door een bijeenkomst van de Ouderen Advies Raad-Centrum heeft een groepje ouderen, allen als eigenaar woonachtig in Amsterdam Centrum, in 2013 een vereniging opgericht met als doel het realiseren van een of meer woonprojecten voor ouderen.

We probeerden gebouwen, complexen of kavels te vinden en te kijken of die zich leenden voor (ver)nieuwbouw of zelfbouw. Om ons de benodigde kennis voor deze tocht bij te brengen nodigden we op onze vergaderingen diverse deskundige gastsprekers uit. Voorts waren we met diverse Gemeentelijke afdelingen in overleg en spraken we met een aantal projectontwikkelaars.

Het heeft allemaal niet mogen baten. In tegenstelling tot wat wij van de Gemeente meenden te mogen verwachten, kregen enkele gebouwen die onze belangstelling hadden toch hun bestemming als hotel (b.v. de rechtbank aan de Prinsengracht) of werden in de vrije verkoop verkochtaan de hoogste bieder (b.v. het ziekenhuis aan de Prinsengracht). Andere gebouwen bleken niet specifiek te kunnen worden gelabeld voor de huisvesting van ouderen.

Eind 2016 heeft de vereniging haar activiteiten gestaakt. Spijtig, maar mijn werkzaamheden hebben mij wel het nodige geleerd.