Het Netwerk Ouderenadviesraden Amsterdam (NOAR) vraagt in een reactie op de nieuwe Huisvestingsverordening om ruimere mogelijkheden voor ouderen om te (blijven) wonen in Amsterdam.

In een zienswijze aan de gemeenteraad pleit het NOAR voor uitbreiding van de regelingen “Van Hoog naar Laag”en “Van Groot naar Beter”. Deze regelingen gelden nu alleen nog voor huurders van corporatiewoningen. Terwijl er heel veel Amsterdamse ouderen wonen in een particuliere huurwoning. In het verleden werden alle (betaalbare) vrijgekomen woningen toegewezen door het GDH (Gemeentelijke Dienst Herhuisvesting). De rechten en mogelijkheden van alle huurders die via de gemeente een woning kregen toegewezen waren toen gelijk. Nu is er een onderscheid tussen huurders van corporatiewoningen en huurders van particuliere verhuurders.

Verder bepleit het NOAR een toewijzingssysteem dat het mogelijk maakt dat ouderen in buurtverbanden met elkaar wonen, zo mogelijk rond een collectieve zorg- en welzijnsvoorziening als, bijvoorbeeld, een buurtkamer. In dit verband wijst het NOAR  op de positieve ervaringen die zijn opgedaan bij het inrichten van de huurdercoöperatie Akropolistoren op het Zeeburgereiland: een woontoren waarin zo’n 100 ouderen wonen in voor de helft woningen in de sociale sector en voor de andere helft in de lage middenhuursector. Ze wonen daar zelfstandig maar onder de uitdrukkelijke voorwaarde van aandacht voor en contact met de medebewoners.